Emiliano Zapata ja Meksikon vallankumous

Emiliano Zapata (8.8.1879 – 10.4.1919) oli Meksikon vallankumouksen ehkä tunnetuin hahmo. Zapata oli kotoisin Morelosin osavaltiosta ja kampanjoi kyläneuvoston presidentin ominaisuudessa suurmaatilanomistajien anastamien kylien maiden palauttamisen puolesta. Zapatan iskulause oli ”maata ja vapautta”. Zapata esitteli vuonna 1911 radikaalin Ayalan suunnitelman (Plan de Ayala), jossa ehdotettiin ulkomaalaisten omistamien ja maalaiskylistä anastettujen maiden takavarikoimista ja jakamista köyhille viljelijöille. Lisäksi suunnitelmassa vaadittiin, että haciendojen eli suurtilojen omistajien maista takavarikoidaan kolmannes, mikäli he ovat vallankumoukselle myötämielisiä, ja kaikki, mikäli he vastustavat Ayalan suunnitelmaa.

Vuosina 1914–1915 Zapatan johtama kapinaliike onnistui luomaan itsehallinnollisia alueita ja toteuttamaan Ayalan suunnitelmaa Morelosin osavaltiossa. Zapatistit vastustivat vallan keskittymistä ja olivat itsehallinnon ja yhteisöllisen demokratian asialla jatkaen näin Meksikon alkuperäisväestön vanhimpia perinteitä. Zapatistien hallussa olevat maat jaettiin kansalle ja alkuperäisväestölle annettiin maan lisäksi myös rakennuksia ja työkoneita. Zapata perusti maatalouskomissioita valvomaan maan jakamista ja huolehtimaan, ettei väärinkäytöksiä ja korruptiota pääsisi tapahtumaan. Luotonantoa varten perustettiin pankki, ja Zapata yritti myös perustaa sokeriruo’on viljelijöille osuuskuntia. Kylien asukkaat saivat valita, jaettiinko maat yhteisöjen vai yksityisten ihmisten omistukseen. Maanviljely elvytettiin, ja tuotantoa saatiin jopa parannettua. Järjestyksenvalvonta kuului kyläneuvostoille. Vallankumouksen taistelujen jatkuminen ja zapatistien keskinäiset erimielisyydet kuitenkin pysäyttivät uudistusten toteuttamisen ja kumousliikkeen välittömät saavutukset jäivät paikallisiksi.

Osin Zapatan esittämien ajatusten saaman kannatuksen vuoksi hallituksen maanjakovelvollisuus kirjattiin kuitenkin myös Meksikon uuteen perustuslakiin vuonna 1917. Maareformi ei tosin päässyt koskaan toteutumaan toivotussa laajuudessaan ja presidentti Carlos Salinas de Gortarin kaudella vuonna 1992 maanjakovelvollisuus poistettiin perustuslaista. Samalla myös maanomistusyhteisöille eli ejidoille annettiin oikeus myydä tai vuokrata maitaan.

Emiliano Zapata on Meksikon kansallissankari, jonka mukaan on saanut nimensä mm. Zapatistien kansallinen vapautusarmeija EZLN. Zapatan nimi ja Ayalan suunnitelma elävät myös toisen chiapasilaisen järjestön, Organización Campesina Emiliano Zapata - Coordinación Nacional Plan de Ayalan, nimessä. Viimeksi mainittu kamppailee maatyöläisten ja pienviljelijöiden oikeuksien puolesta rauhanomaisin keinoin. Tavoitteena on maan hankkiminen maattomille maatyöläisille sekä viljelysmaan tuottavuuden nostaminen ja maataloustuotteiden markkinoiminen. Kysymys maasta on yhtä keskeinen kuin Zapatan aikaan.


Minna Lämsä

Lähteet:

Atkin, Ronald: Meksikon vallankumous. 1974 Tietoteos.

Indigenous Peoples' Literature: Emiliano Zapata. 23.7.2009. <http://www.indigenouspeople.net/zapata.htm>

Mexconnect: Emiliano Zapata 1879– 1919. 23.7.2009. <http://www.mexconnect.com/articles/316-emiliano-zapata-1879-1919>

Kuva: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Zapata>

 

Bookmark and Share