Artikkelit


Intiaanikansa kieltäytyy kuolemasta – maa on meksikolaisen wixarika-kulttuurin elinehto

Outi Hakkarainen

Wixarikat ovat jo vuosisatojen ajan joutuneet puolustamaan asuinalueitaan Läntisessä Sierra Madren vuoristossa. Heitä ovat ahdistelleet ja heidän maitaan anastaneet niin espanjalaiset valloittajat, katoliset munkkiveljeskunnat, Porfirio Díazin diktatuuri, korruptoituneet maatalousviranomaiset kuin naapurialueiden karjankasvattajat. 

Ilmastonmuutos, vihreä kapitalismi ja liikehdintä Meksikossa Cancúnin COP16-kokouksen ympärillä

Ympäristö-, ihmisoikeus- ja alkuperäiskansojen liikkeet ja moninaiset ruohonjuuritason verkostot ovat valmistautuneet Meksikon Cancúnissa juuri alkavaan COP16-kokoukseen. Ilmastoprotesteissa puhaltaa kapitalismin vastainen henki, mikä on ymmärrettävää alueella, jossa ”vihreän kapitalismin” tuotteiksi lasketut ilmastohankkeet uhkaavat lukuisia alkuperäiskulttuureja ja luonnon monimuotoisuutta. Meksiko tuottaa kasvihuonepäästöjä ilmakehään Brasilian jälkeen eniten Latinalaisessa Amerikassa ja saa osansa ilmastonmuutoksen vaikutuksista.  


Kamppailu Lacandonin sademetsästä kiristyy: häätöjä ekoturismin ja palmuöljyplantaasien tieltä

Tammikuussa 2010 Chiapasin osavaltiossa Lacandonin sademetsässä häädettiin reilu sata kahden intiaanikylän asukasta sinne suunnitellun ekoturismikeskuksen tieltä. Häätäjinä toimivat poliisi, armeija ja ympäristösuojeluviraston henkilöstö. Kylät sijaitsevat Montes Azulesin luonnonsuojelualueella Ocosingon kunnassa.

Metsänsuojelu ja yhteisöllinen maanomistus Etelä-Meksikossa

Kokemukset Etelä-Meksikosta osoittavat, että maan yhteisöllisellä omistuksella ja hallinnoinnilla on positiivisia vaikutuksia metsien ja biodiversiteetin säilymisen kannalta. Metsien säilyminen on tärkeää maaseutuyhteisöille ja yhteisöjen usein jo olemassa olevat omat päätöksentekojärjestelmät sopivat myös metsiensuojeluhankkeiden hallinnointiin. Metsien säilymisen kannalta on keskeistä tukea maan säilymistä yhteiskäytössä.

 

Chiapas: virallisten ohjelmien riittämättömyys

Bookmark and Share