Guerreron yhteisöpoliisi: integroimista eristämisen sijaan

Guerreron osavaltiossa toimiva yhteisöpoliisijärjestelmä (La Policía Comunitaria) sai alkunsa alkuperäisväestön kyllästymisestä julkisen poliisin korruptoituneisuuteen sekä oikeusjärjestelmän kyvyttömyyteen ja piittaamattomuuteen tutkia rikoksia. Erityisesti Guerreron osavaltiossa ovat olleet jo pitkään jatkuneina ongelmina köyhyys, turvattomuus, jatkuvat väkivaltateot, raiskaukset, huumekauppa ja ryöstöt. Yhteisöpoliisin tarkoituksena on katkaista rikosten kierre ja saavuttaa oikeutta, johon Meksikon valtion järjestelmä ei ole vastannut. 


Yhteisöpoliisitoiminnan avulla on vähennetty rikollisuutta merkittävästi

Yhteisöpoliisi toimii Etelä-Guerrerossa Montañan ja Costa Chican kahvintuotantoon painottuneilla alueilla, joilla osavaltion alkuperäisväestö pitkälti asuu. Toimintaa on kymmenessä kunnassa ja 65 yhteisössä, joihin kuuluu mm. tlapaneco-, mixteekki- ja nahuaintiaaneja. Toimintaperiaatteena on kollektiivinen työ (paikallisittain tequio tai fauna), ja organisaatio perustuu ikiaikaisten vartijoiden perinteeseen, mitä alkuperäisväestö on harjoittanut Guerrerossa jo hyvin kauan. Poliisit sekä muut kyseisen autonomisen turvallisuus- ja oikeusjärjestelmän (SSJC) edustajat valitaan kokouksissa yhteisten päätösten perusteella. Koko yhteisö osallistuu konfliktien ratkaisuun ja määrittelee sanktiot tuomituille. Myös naiset osallistuvat järjestelmään.

15 vuoden olemassaolonsa aikana järjestelmä on onnistunut vähentämään rikollisuutta toiminta-alueellaan 90-95 %. Toiminta sai alkunsa vuonna 1995, ja nykyään vapaaehtoisia poliisimiehiä on noin 600. Mukana yhteisöpoliisitoiminnan perustamisessa oli mm. paikallisten kahvintuottajien ja maanviljelijöiden järjestöjen edustajia sekä vuonna 1994 Guerrerossa perustettu alkuperäiskansojen neuvosto CAIN (Council of Indigenous Authorities, el Consejo de  Autoridades Indígenas), jonka tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia kehittämällä turvallisuutta, terveyttä, koulutusta ja viestintää. Yhteisön tasapainon lähteenä nähdään oikeuden toteutuminen.

Luonteeltaan vähemmän vakavissa rikoksissa, kuten pienissä varkauksissa ja humalaisten tappeluissa tapausta hallinnoi yksittäinen poliisi, kun taas vakavissa tapauksissa, kuten murhissa, raiskauksissa ja huumeiden välityksissä tapaus menee aluekoordinaattorin (Regional Coordinator of Community Authorities eli CRAC) käsiteltäväksi. Kyseessä on elin, jonka alue-edustajat toimivat tuomareina. Erittäin vakavat rikokset käsitellään ydinedustajien kokouksissa (Regional Assembly of Community Authorities). He huolehtivat myös suhteista valtion viranomaisiin, jäsenistövaaleista, toimeenpanokomiteasta sekä sääntöjen hyväksymisistä ja muutoksista.

Kuva: Indymedia.

 

Yhteisöllistä uudelleenkasvatusta

CRAC:n periaatteina on tutkia tapaus kunnolla ennen syytteiden ja tuomioiden langettamista sekä integroida yhteisöön selliin pistämisen sijaan. Rangaistukseksi rikollinen tekee yhdyskuntapalvelua eli jotakin yhteisön hyväksi: hän voi esimerkiksi osallistua koulun, sairaalan tai teiden rakennus- ja korjaustöihin. Rangaistuksen kesto riippuu tehdystä rikoksesta, mutta yleensä yhdyskuntapalvelua tehdään kolmesta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Jos tuomittu on esimerkiksi leski, hänen lapsille tarjotaan ruokaa äidin yhdyskuntapalvelun aikana, etteivät he jäisi heitteille.

Ihmisten erottelu iän, sukupuolen, uskonnon tai johonkin ryhmään kuulumisen perusteella ei kuulu järjestelmän periaatteisiin. Rikollisten uudelleenkouluttamisprosessissa yhteisöjen jäsenet oppivat hyväksymään ne jäsenet, jotka ovat sortuneet rikoksiin ja vankien julkinen läsnäolo nähdään esimerkkinä virheistä, joita ei kannata tehdä. Systeemi lujittaa tietoisuutta siitä, että on olemassa oikeus, jonka mukaan toimitaan. Tämä kasvatusmetodi tuli voimaan vuonna 1998, kun vankeja ei enää päätetty luovuttaa syyttäjävirastolle.

Yhteisöpoliisitoimintaan kuuluu myös tiedotusryhmä, jonka jäsenet koulutetaan työpajoissa. Ryhmä koostuu nuorista, naisista ja miehistä, jotka huolehtivat järjestelmän tiedotuksesta omien www-sivujen ja radion kautta. Lisäksi tuotetaan videodokumentteja ja muuta graafista materiaalia sekä kansallisiin että kansainvälisiin tarkoituksiin. Viestinnällä halutaan paitsi lisätä tietoisuutta siitä, mitä Guerrerossa tapahtuu, edistää yhteisöpoliisijärjestelmän hyväksyntää Meksikon valtion puolelta sekä aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan.

Valtion virallista oikeusjärjestelmää on myös käytetty tukahduttamaan ja kriminalisoimaan yhteisöjen oikeuksia puolustavia yhteiskunnallisia liikkeitä. Vastapainona tälle yhteisöpoliisi on olennainen osa alueen alkuperäiskansojen pyrkimystä vahvistaa itsehallintoaan. Järjestelmällä on paljon yhtäläisyyksiä zapatistien kulttuurisen ja poliittisen toiminnan keskuksiin Caracoleihin ja niissä toimiviin hyvän hallinnon neuvostoihin. Yhteisöpoliisiaktiivit antavatkin virallisesti tukensa zapatistien Toiselle kampanjalle.

 

Tanja Seppänen

Lähteet:

http://www.policiacomunitaria.org/
http://www.leftturn.org/communitypolice
http://www.sipaz.org/informes/vol11no1/vol11no1e.htm
http://www.sipaz.org/gro_scivil/just_comun/reduce_e.htm
http://pinguinozapatista.blogspot.com/2008/10/community-police-of-guerre...
http://libcom.org/library/popular-justice-community-policing-guerrero-me...

Kuva: http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=121311

Bookmark and Share